Frågor och svar

Här finns vanliga frågor och svar om Häggvik Fritid.

Vad är Häggvik Fritid?

– Häggvik Fritid är en av Utvecklingspedagogiks korttidstillsyner (korttidstillsyn enligt 9.7 § LSS) som ger ungdomar med funktionsnedsättning möjlighet till ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället. På Häggvik Fritid får ungdomarna möjlighet att utveckla olika förmågor och samtidigt få social träning och samvaro.

Får vem som helst gå på Häggvik Fritid?

– Ungdomar som omfattas av LSS och främst går på Häggviks Gymnasium har möjlighet att gå på Häggvik Fritid.

Varför ska man gå på Häggvik Fritid?

– Kompetenta medarbetare och tydlig struktur. Ungdomarna får chansen att utveckla sina intressen samt möjligheten att utveckla nya.

Vad får ungdomarna göra?

– Exempel på aktiviteter vi gör på Häggvik Fritid är fotboll, pyssel, musikönskisar, disco, utflykter, promenader, olika typer av spel och lekar samt många andra aktiviteter.

Hur många fritidsgrupper finns det?

– Det finns sju stycken fritidsgrupper på Häggvik Fritid.

Vad är en tvärgrupp?

– En tvärgrupp är en aktivitet som arrangeras till alla fritidsgrupper. Där har ungdomarna möjlighet att umgås med andra fritidsgrupper och hitta på saker med ungdomar från andra fritidsgrupper.

Hur ser övergången mellan skolan och Häggvik Fritid ut?

– När skolan slutar för dagen är det en tydlig övergång mellan skola och fritids där personal finns med i förflyttningarna. Vissa klarar övergången på egen hand medan andra behöver mer stöd.

Arbetar samma personer både på skola och Häggvik Fritid?

– Ja, många medarbetare jobbar både skola och fritids. Fritidsgrupperna är genomtänkt både vad gäller ungdomar och personal. Tanken är att ungdomarna ska ha personal på fritids som finns med under skoltid för att skapa en röd tråd genom hela dagen.

Hur många ungdomar går på Häggvik Fritid?

– Vi har 55 ungdomar inskrivna på Häggvik Fritid.

Har du några frågor?

– Kontakta  verksamhetschef Marcus Frykstedt, 070-517 03 41.