Fritidsråd

Ungdomarnas delaktighet

På Häggvik Fritid är medinflytande och självbestämande viktigt.

Vi arbetar varje dag med att ge ungdomarna möjlighet att påverka vad som händer under fritidsdagen. Ungdomarna är till exempel med och bestämmer vilka aktiviteter de vill utföra, vilka utflyktsmål gruppen ska ha och vilka tvärgruppsaktivieter som ska finnas.