Välkommen till Häggvik Fritid

Häggvik Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn enligt 9.7 § LSS) för elever på Häggviks Gymnasium på eftermiddagar efter skolans slut samt heldagar under skolloven.

Häggvik Fritid erbjuder tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder som följer ungdomarna både på skoltid och på fritidstid. Ungdomarna är indelade mindre grupper, där de placeras utifrån behov och intressen.

Häggvik Fritid har en hälsoprofil och erbjuder och främjar en aktiv fritidstid i form av fysiska aktiviteter och givande upplevelser, med utrymme för varje deltagares enskilda behov av socialt samspel samt sätter deltagarens medbestämmande i fokus.

Ungdomarna påverkar själva vilka aktiviteter vi gör, exempelvis

  • Åka på utflykter till bad eller bio
  • Pyssla
  • Grilla
  • Baka
  • Köra spinning och testa olika fysiska aktiviteter både inne och ute

Mellanmål (och lunch på lov) tillagas i vår KRAV-certifierade restaurang. Fritidsgrupperna har tillgång till bassäng, idrottssal, växthus och musikstudio.

Övergripande mål för Häggvik FritidSocial gemenskap: Häggvik Fritid ska medverka till att fritidsdeltagaren får möjlighet till gemenskap med andra.

Aktiviteter: Häggvik Fritid ska medverka till att fritidsdeltagaren får en meningsfull fritid genom att erbjuda aktiviteter som fritidsdeltagaren uppfattar som meningsfulla.

Självständighet: Häggvik Fritid ska medverka till att stärka fritidsdeltagarens tro på sin egen förmåga och arbeta för att fritidsdeltagaren ska klara sig själv i så stor utsträckning som möjligt.

Förutom dessa gemensamma mål görs en genomförandeplan med individuella mål tillsammans med deltagare och vårdnadshavare, som följs upp minst två gånger per år.

Häggvik Fritid - en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö

Marcus Frykstedt är verksamhetschef för Häggvik Fritid.