Content slider

  • Inom kort kommer den här hemsidan ersättas av en ny. På nya hemsidan kommer alla verksamheter inom Utvecklingspedagogik finnas.

  • Inom kort kommer den här hemsidan ersättas av en ny. På nya hemsidan kommer alla verksamheter inom Utvecklingspedagogik finnas.

School

Välkommen till Häggvik Fritid

Korttidstillsyn med tydlig struktur och trygghet.

Tvärgrupper och aktiviteter

Vad gör vi på fritids? Spana in det här!

Hitta hit

Så här lätt httar du till oss

Förhandstitt

Välkommen till Häggvik Fritid

Häggvik Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn) för elever på Häggviks Gymnasium på eftermiddagar efter skolans slut och under skolloven. Med kompetenta och engagerade medarbetare erbjuder vi tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder som följer ungdomarna både på skoltid och på fritidstid.

Häggvik Fritid ingår i Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett välfärdsföretag som drivits långsiktigt sedan starten 1994. Grundbulten hos Utvecklingspedagogik är, och har alltid varit, att skapa ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Våra verksamheter drivs med kvalitetsfokus, ständig utveckling och individuellt utformade insatser för elever och brukare.

Här kan du läsa mer om Utvecklingspedagogik