Content slider

  • Röris
  • Strike!

  • Här skruvas det!

  • Häggvik Fritid bedriver korttidstillsyn enligt 9.7 § LSS för elever på Häggviks Gymnasium.

School

Välkommen till Häggvik Fritid

Korttidstillsyn med tydlig struktur och trygghet.

Tvärgrupper och aktiviteter

Vad gör vi på fritids? Spana in det här!

Hitta hit

Så här lätt httar du till oss

Frontpage News Events

Nyheter

Alla nyheter

Kalender

Jullovsfritids

Från 22 december till 5 januari
Häggviksvägen 4, Häggvik
Spännande och roliga aktiviteter att se fram emot!

Fritids stängt

Heldag
Häggviksvägen 4, Sollentuna
Fritids är stängt 8 januari
Till kalender

Förhandstitt

Välkommen till Häggvik Fritid

Häggvik Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn) för elever på Häggviks Gymnasium på eftermiddagar efter skolans slut och under skolloven. Med kompetenta och engagerade medarbetare erbjuder vi tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder som följer ungdomarna både på skoltid och på fritidstid.

Häggvik Fritid ingår i Utvecklingspedagogik

Utvecklingspedagogik Sverige AB är ett välfärdsföretag som drivits långsiktigt sedan starten 1994. Grundbulten hos Utvecklingspedagogik är, och har alltid varit, att skapa ökad kunskap, livskvalitet och delaktighet i samhället för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. Våra verksamheter drivs med kvalitetsfokus, ständig utveckling och individuellt utformade insatser för elever och brukare.

Här kan du läsa mer om Utvecklingspedagogik