Lättläst

Välkommen till Häggvik Fritid - en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö

Häggvik Fritid bedriver fritids (korttidstillsyn enligt 9.7 § LSS) för elever på Häggviks Gymnasium.  Fritids är öppet på eftermiddagar efter skolans slut och heldagar under skolloven.

Häggvik Fritid erbjuder tydlig struktur och trygghet med goda vuxenförebilder. De vuxna som arbetar på fritids följer ungdomarna både på skoltid och på fritidstid. Ungdomarna är indelade i mindre grupper som de placeras i utifrån behov och intressen.

Ungdomarna bestämmer till stor del själva vilka aktiviteter vi gör. Exempel på aktiviteter på fritids är:

  • Åka på utflykter till bad eller bio
  • Pyssla
  • Grilla
  • Baka
  • Köra spinning och testa olika fysiska aktiviteter både inne och ute

Mellanmål (och lunch på lov) tillagas i vår KRAV-certifierade restaurang. Fritidsgrupperna har tillgång till bassäng, idrottssal, växthus och musikstudio. 

Övergripande mål för Häggvik Fritid är social gemenskap, att uppmuntra aktiviteter och att utveckla ungdomarnas självständighet. 

Förutom dessa gemensamma mål görs en genomförandeplan med individuella mål tillsammans med deltagare och föräldrar. Genomförandeplanerna följs upp minst två gånger per år.

Häggvik Fritid - en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö

Marcus Frykstedt är verksamhetschef för Häggvik Fritid.